تاریخ ایجاد :
 ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ 

مدیرعامل شرکت پتروشیمی پردیس طی پیامی فرا رسیدن عید سعید غدیرخم را تبریک و تهنیت گفت.

در هفته محیط زیست رقم خورد؛

تاریخ ایجاد :
 ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ 

در هفته محیط زیست و در راستای مسئولیت اجتماعی با تمدید 3 ساله تفاهم نامه با سازمان حفاظت از محیط زیست، چتر حمایتی پردیس بر سر حرا گسترده تر شد.

تاریخ ایجاد :
 ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ 

شرکت پتروشیمی پردیس در نظر دارد فروش ترانس های هوایی مازاد خود به شماره مزایده 948/PPC-1403 را از طریق فراخوان عمومی واگذار نماید.

تاریخ ایجاد :
 ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ 

شرکت پتروشیمی پردیس در نظر دارد فروش خودروهای از رده خارج خود به شماره مزایده 939/PPC-1403 را از طریق فراخوان عمومی واگذار نماید.

   


مسئولیت اجتماعی تعهد مستمر ما در قبال اجتماع پیرامونی است

شرکت پتروشیمی پردیس برای مسئولیت‌های اجتماعی خود و مشارکت با جامعه ذینفعان، فعالیت‌های خود در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی را بخش مهمی از فرآیند کسب‌وکار خود می‌داند و با احترام به قانون جامعه ذی نفعان و رعایت قواعد و قوانین اخلاقی تجارت تلاش دارد هم در جایگاه یک سیستم شفاف و پاسخگو، منشأ اثرات مناسبی در سطح جامعه ذی نفعان خود باشد و هم مشارکت مناسبی در توسعه پایدار کشور عزیزمان، ایران اسلامی داشته باشد.

About Image

6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0