• time : 15:32
  • Date : Sun Jun 02, 2024
فراخوان عمومی مزایده فروش خودروهای از رده خارج
شرکت پتروشیمی پردیس در نظر دارد فروش خودروهای از رده خارج خود به شماره مزایده 939/PPC-1403 را از طریق فراخوان عمومی واگذار نماید.

شرکت پتروشیمی پردیس در نظر دارد فروش خودروهای از رده خارج خود به شماره مزایده 939/PPC-1403 را از طریق فراخوان عمومی واگذار نماید. لذا از کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اطلاعات تکمیلی و اسناد مزایده، از تاریخ 09/03/1403 به وب سایت پتروشیمی پردیس به آدرس WWW.PAUPC.IR مراجعه نموده و مطابق با شرایط تعیین شده در اسناد یاد شده پس از بازدید از اقلام مورد نظر، نسبت به اخذ کد شرکت در مزایده، ارسال قیمت پیشنهادی و ارائه ضمانت نامه شرکت در مزایده اقدام نمایند.

در خصوص مزایده های مذکور توجه به موارد ذیل ضروری است:
1-    تاریخ بازدید از خودروهای از رده خارج ساعت 10 الی 12 قبل از ظهر روزهای یک شنبه مورخ 20/03/1403 و 27/03/1403 می باشد.
2-    به بازدیدکنندگان کد شرکت در مزایده ارائه خواهد شد و بدون درج کد مذکور روی پاکت پیشنهاد قیمت بازگشایی نخواهد شد.
3-    مهلت ارائه پیشنهادات مالی حداکثر تا ساعت 16:00 روز چهارشنبه مورخ 30/03/1403 می باشد.
4-    آدرس: منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی(عسلویه)، فاز یک پتروشیمی ها، مجتمع پتروشیمی پردیس.
متقاضیان می توانند درصورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 8-07737323305 داخلی 2028 تماس حاصل نمایند.

دانلود اسناد مناقصه

روابط عمومی شرکت پتروشیمی پردیس

Average :  2.00 |  Submitted :  1

Tags

    6.1.7.0
    V6.1.7.0