• ساعت : ۱۱:۳۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ 
بازدید مدیران شركت سرمایه گذاری غدیر و هلدینگ نفت و گاز پارسیان از پتروشیمی پردیس
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری غدیر و مدیرعامل شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان به همراه جمعی از مدیران این دو هلدینگ از شرکت پتروشیمی پردیس در عسلویه بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پتروشیمی پردیس، در این برنامه که به منظور بررسی آخرین وضعیت بخش های تولیدی و فنی پتروشیمی پردیس انجام شد، دکتر مهدی عبوری مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری، سید جعفرهاشمی مدیرعامل شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان و هیئت همراه از انبارهای محصول اوره، روند پیشرفت پروژه اورهال یکی از مخازن آمونیاک پردیس و انبار کالای پنج هکتاری پتروشیمی پردیس بازدید کردند.
آشنایی با روند بارگیری محصول اوره جهت صادرات به کشور برزیل در اسکله اختصاصی پتروشیمی پردیس از دیگر برنامه های مدیرعامل غدیر در این سفر بود.

بازدید مدیران شرکت سرمایه گذاری غدیر و هلدینگ نفت و گاز پارسیان از پتروشیمی پردیس

بازدید مدیران شرکت سرمایه گذاری غدیر و هلدینگ نفت و گاز پارسیان از پتروشیمی پردیس

بازدید مدیران شرکت سرمایه گذاری غدیر و هلدینگ نفت و گاز پارسیان از پتروشیمی پردیس

بازدید مدیران شرکت سرمایه گذاری غدیر و هلدینگ نفت و گاز پارسیان از پتروشیمی پردیس

بازدید مدیران شرکت سرمایه گذاری غدیر و هلدینگ نفت و گاز پارسیان از پتروشیمی پردیس

بازدید مدیران شرکت سرمایه گذاری غدیر و هلدینگ نفت و گاز پارسیان از پتروشیمی پردیس

بازدید مدیران شرکت سرمایه گذاری غدیر و هلدینگ نفت و گاز پارسیان از پتروشیمی پردیس

بازدید مدیران شرکت سرمایه گذاری غدیر و هلدینگ نفت و گاز پارسیان از پتروشیمی پردیس

بازدید مدیران شرکت سرمایه گذاری غدیر و هلدینگ نفت و گاز پارسیان از پتروشیمی پردیس

بازدید مدیران شرکت سرمایه گذاری غدیر و هلدینگ نفت و گاز پارسیان از پتروشیمی پردیس

بازدید مدیران شرکت سرمایه گذاری غدیر و هلدینگ نفت و گاز پارسیان از پتروشیمی پردیس

بازدید مدیران شرکت سرمایه گذاری غدیر و هلدینگ نفت و گاز پارسیان از پتروشیمی پردیس

بازدید مدیران شرکت سرمایه گذاری غدیر و هلدینگ نفت و گاز پارسیان از پتروشیمی پردیس

بازدید مدیران شرکت سرمایه گذاری غدیر و هلدینگ نفت و گاز پارسیان از پتروشیمی پردیس

بازدید مدیران شرکت سرمایه گذاری غدیر و هلدینگ نفت و گاز پارسیان از پتروشیمی پردیس

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.7.0
    V6.1.7.0